O nas

kdp-logo-1-300x145

Koduj dla Polski to społeczność
p
oszukująca technologicznych
rozwiązań społecznych wyzwań

Wizja Polski

Chcemy Polski ze sprawniejszymi wewnętrznie urzędami bardziej przyjaznymi dla obywatela, firmami operującymi na otwartych danych realizującymi społeczne cele, nowoczesnymi organizacjami społecznymi opartymi na wiedzy, większym zaangażowaniem obywateli w życie publiczne oraz dialogiem budującym zaufanie pomiędzy tymi sektorami.

Misja Koduj dla Polski

Wierzymy, że taką wizję Polski możemy osiągnąć świadomie wdrażając rozwiązania technologiczne.

Wiemy że technologia oferuje ona nowe możliwości działania, jednak nie jest panaceum na wszystkie problemy. Budując na zrozumieniu interakcji międzyludzkich i procesów społecznych staramy się wdrażać rozwiązania technologiczne tam, gdzie będą one miały największy pozytywny wpływ.

Wspólnie dyskutujemy, motywujemy się do działania, budujemy bazę wiedzy i wdrażamy aplikacje i serwisy internetowe.

Działania

Każdy z Was może przyłożyć rękę do tego, aby opisana wyżej wizja się spełniła. Od czego zacząć? Podzieliśmy obszary działania Koduj dla Polski na działalność rzeczniczą, produktową oraz społecznościową. Sprawdź gdzie możesz się zaangażować!

Wywieraj wpływ

Działalność rzecznicza polega na dialogu z instytucjami publicznymi i organizacjami społecznymi, poznaniu kontekstu – ograniczeń i możliwości ich działania, a następnie zbudowaniu na tej podstawie rekomendacji technologicznych rozwiązań, które mogłyby zwiększyć przejrzystość i dialog z mieszkańcami i mieszkankami.

Publiczne rejestry umów, platformy miejskich danych z otwartym API, aplikacje wykorzystujące dane miejskie do lepszego informowania mieszkańców to niektóre z coraz częściej występujących efektów takiej współpracy.

Podziel się pomysłem na działanie na naszym forum, znajdź ludzi którzy myślą podobnie jak Ty i wspólnie zacznijcie działać.

Buduj

Pokażmy, jak dobrze można zbudować produkt technologiczny, który spełnia cele społeczne. Sprawmy by obywatele byli lepiej poinformowani o tym co się dzieje w ich kraju i mieście, oraz dajmy im narzędzia, z których będą na co dzień korzystać.

W procesie projektowym staramy się położyć nacisk na rozpoznanie potrzeb społeczności oraz przeanalizowanie wyzwań, które mogą się pojawić w utrzymaniu projektu. Dzięki temu jesteśmy pewniejsi, że praca włożona w cały projekt zostanie jak najlepiej wykorzystana.

Zaangażuj się jako Koordynator/ka Projektu, który/a będzie trzymał/a nad nim pieczę. Będziesz odpowiedzialny lub odpowiedzialna za zbudowanie zespołu, pozyskanie partnerów i koordynację poszczególnych działań w projekcie, a przede wszystkim za jego strategiczny rozwój.

Uważamy, że równie ważne jak tworzenie nowych innowacyjnych rozwiązań jest wdrażanie istniejących w innych miastach lub instytucjach. Zostań Ambasadorem Projektu. Będziesz odpowiedzialny/a za lokalne wdrożenie istniejącego projektu i pozyskanie partnerów.

Uważamy, że żaden projekt nigdy nie będzie w 100% skończony – zawsze istnieje potencjał na jego rozwijanie. Przyłącz się do projektu jako Członek Zespołu, aby we współpracy z Koordynatorem i resztą zespołu ulepszać istniejące funkcjonalności lub rozszerzać projekt o nowe.

Dyskutuj

Ważnym aspektem działań w ramach Koduj dla Polski jest budowanie społeczności, relacji zaufania pomiędzy różnymi grupami i sektorami oraz pokonywanie barier językowych między różnymi dyscyplinami.

Zachęcamy wszystkich do zgłaszania na forum pomysłów na projekty, które chcielibyście poprowadzić, dyskutowania o pomysłach innych. Już niedługo uruchomimy blog, na którym będziecie mogli dzielić się swoimi dłuższymi przemyśleniami, doświadczeniami i projektami we wstępnej fazie opracowania.

Zapraszamy do organizowania lokalnych regularnych spotkań, na których będą spotykać się osoby, którym bliska jest misja Koduj dla Polski.

Jak zaangażować się w działania Koduj dla Polski?

Koduj dla Polski to wizja Polski i społeczność do której każdy może się przyłączyć bez zbędnych formalności. Każda osoba, która przyłącza się do naszych działań powinna oszacować ile czasu chciałaby poświęcać na KdP i zgodnie z tym przyjmować na siebie zadania. Dla kluczowych funkcji pomocniczo określamy ile minimalnie czasu może zajmować sprawowanie danej funkcji.

Bardziej sformalizowany proces proponujemy organizacjom, których działania pokrywają się z działaniami Koduj dla Polski i które chciałyby zostać oficjalnym partnerem programu. Wspólnie z nimi analizujemy, które działania zyskałyby na współpracy w ramach Koduj dla Polski i podpisujemy list intencyjny. Tak powstaje Sieć Partnerów Koduj dla Polski, której wartością jest współpraca w istotnym dla nas wszystkich obszarze – społecznych technologii.

Jeżeli macie pomysł na działanie, które chcielibyście poprowadzić, które jest zgodną z wizją i misją Koduj dla Polski, a jasno nie jest objęte naszym programem – dajcie nam znać!