Partnerzy

Koordynacja ogólnopolska

Misją Fundacji ePaństwo jest wspieranie praw obywateli w zakresie dostępu do informacji publicznej, wolności słowa, wolnej kultury i swobody komunikacji. Fundacja tworzy narzędzia wolnej kultury, informacji publicznej i mediów obywatelskich. W oparciu o te narzędzia buduje obywatelskie zaangażowanie i rozwija kompetencje informacyjne obywateli, tym samym trwale wzmacniając procesy demokratyczne.

Program Koduj dla Polski został zainicjowany w 2013 roku, aby rozwinąć i wspierać społeczność osób, które podzielają powyższe wartości i same tworzą narzędzia o społecznej wartości.

Organizatorzy spotkań

Hackerspace  to społeczność kreatywnych ludzi z różnych obszarów zainteresowań, związanych z technologiami, którzy spotykają się w miejscu, gdzie mogą tworzyć, integrować się oraz realizować zwariowane projekty. Hackerspace Silesia tworzą ludzie z całego województwa śląskiego i nie tylko. Organizujemy wydarzenia, warsztaty, prelekcje, współdziałamy i współtworzymy.

Chcemy, by dobre praktyki zapewniania bezstronnej i wiarygodnej informacji stały się standardem zarówno w świecie polityki, jak i dziennikarstwa i nauki. Działamy również na rzecz edukacji obywateli – chcemy budować silne społeczeństwo obywatelskie, które weryfikuje informacje oraz sięga do pierwotnych i nieprzetworzonych źródeł, dzięki czemu świadomie kształtuje swoje opinie.

Stowarzyszenie PLPUG zrzesza programistów Pythona w celu rozwijania i promowania tego języka programowania w Polsce.

Partnerzy z zagranicy

Należymy do sieci organizacji wykorzystujących technologie w społecznych celach. Wymieniamy się wiedzą i wdrażamy nawzajem sprawdzone projekty. Zobacz projekty realizowane na całym świecie i zaangażuj się w realizację konkretnych zadań.

Wspierają nas w ramach wolontariatu pracowniczego

Testuj.pl to profesjonalna firma przeprowadzająca testy oprogramowania (funkcjonalne, usability, bezpieczeństwa, apek mobilnych, itp.). Wspierają także testersko projekty Koduj dla Polski, bo wierzą w społeczną wartość technologii.

Goszczą nas

TechSoup Polska wspiera organizacje pozarządowe, instytucje społeczne, aktywistów oraz aktywistki w korzystaniu z nowych technologii.

Dzięki partnerstwom z firmami technologicznymi umożliwiamy organizacjom i instytucjom dostęp do oprogramowania i sprzętu komputerowego. Uczymy jak z nich korzystać. Wspólnie z organizacjami, aktywistami i specjalistami IT budujemy aplikacje społeczne i dbamy o ich rozwój. Działamy w Polsce, a wypróbowane metody i rozwiązania dzięki międzynarodowej sieci TechSoup przenosimy do innych krajów.

Starter to przestrzeń, wiedza i networking. To społeczność. Starter zmienia przyszłość i sposoby myślenia kreując przyszłych zwycięzców – od przedszkolaków do przedsiębiorców. Ze Starterem rozwój jest prostszy i szybszy niż w pojedynkę. Starter zwiększa szanse na sukces startupów inspirując nieszablonowe myślenie i kreatywność już od najmłodszych. Starter został wybudowany przez Miasto Gdańsk.

Hackerspace  to społeczność kreatywnych ludzi z różnych obszarów zainteresowań, związanych z technologiami, którzy spotykają się w miejscu, gdzie mogą tworzyć, integrować się oraz realizować zwariowane projekty. Hackerspace Silesia tworzą ludzie z całego województwa śląskiego i nie tylko. Organizujemy wydarzenia, warsztaty, prelekcje, współdziałamy i współtworzymy.

Coworkingness to wyjątkowe biuro coworkingowe w Poznaniu.

Oferujemy znacznie więcej niż biurka. Nasza przestrzeń to mieszanka wspaniałej atmosfery i świetnych warunków do pracy.

Przychodząc do nas możesz nie tylko pracować ale także relaksować się grając w badmintona, biegając na orbiterku albo śpiąc na kanapie.

W 2015 roku otrzymaliśmy nagrodę dla najlepszego biura coworkingowego w Polsce przyznaną przez Central European Startup Awards.

W tym samym roku zorganizowaliśmy Let’s Cowork – Dni otwarte Polskiego Coworkingu – pierwsze wydarzenie tego typu o ogólnopolskim zasięgu – letscowork.pl

Współtworzą projekty

Stowarzyszenie PLPUG zrzesza programistów Pythona w celu rozwijania i promowania tego języka programowania w Polsce.

Fundacja alter eko działa na rzecz zrównoważonego rozwoju miast, ochrony zasobów przyrodniczych i edukacji ekologicznej. Jednym z głównych zadań Fundacji jest podejmowanie inicjatyw podnoszących świadomość ekologiczną społeczeństwa, współpraca z mieszkańcami i samorządem lokalnym oraz realizacja kompleksowych zielonych programów dla biznesu

Działamy na rzecz poprawy kompetencji obywatelskich, rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych. Popularyzujemy ideę partycypacji obywatelskiej, konsultacji społecznych, budżetów obywatelskich i referendów lokalnych.  Prowadzimy szeroką działalność monitorującą i kontrolną. Wielokrotnie interweniowaliśmy w sprawach ważnych dla warszawiaków szczególnie w kwestiach ochrony dziedzictwa kulturowego Warszawy.

Budujemy poparcie dla idei zrównoważonego rozwoju i modernizacji miasta szczególnie w zakresie ładu przestrzennego, środowiska, infrastruktury oraz ekonomii. Wspieramy działalność rzemieślników i lokalnych przedsiębiorców. Promujemy dobre praktyki w zakresie rozpowszechniania transportu publicznego i tworzenia przestrzeni przyjaznej pieszym. Informujemy i przeciwdziałamy niekorzystnym procesom towarzyszącym rozwojowi Warszawy takim jak: niekontrolowane rozlewanie się miasta na przedmieścia, zabudowa terenów zielonych, wzrost zanieczyszczenia powietrza, czy degradacja i zanik przestrzeni publicznych.

Szybko okazało się, że osób niezadowolonych z takiego stanu rzeczy jest znacznie więcej. Poziom świadomości i aktywności obywatelskiej Warszawiaków rośnie z każdym miesiącem.

Jako mieszkańcy Warszawy chcemy miasta dostępnego, przyjaznego i sprawiedliwego.

Chcemy miasta, w którym radni i urzędnicy służą dobru publicznemu i potrzebom obywateli, a nie swoim partykularnym interesom czy zachciankom wielkich partii politycznych.

Chcemy kompetentnego, odpowiedzialnego i uczciwego samorządu, który działa dla mieszkańców i w porozumieniu z nimi.

Chcemy zmiany, dlatego obecnie koncentrujemy się nie tylko na konstruktywnej krytyce władz miasta, lecz przede wszystkim na tworzeniu wobec nich sensownej alternatywy.

Biblioteka Gdańska istnieje od 1596 roku, dzięki darowiźnie włoskiego humanisty – Jana Bernarda Bonifacia, markiza Orii. W 1955 roku Biblioteka została włączona w struktury Polskiej Akademii Nauk.
Polska Akademia Nauk Biblioteka Gdańska gromadzi i udostępnia publikacje z zakresu nauk humanistycznych oraz prace związane z dziejami Gdańska i Pomorza.
Zbiory obejmują obecnie ok. 800 tysięcy woluminów, z czego 160 tysięcy stanowią zbiory specjalne (rękopisy, stare druki (XV-XVIII w.), mapy, grafiki i ekslibrisy, fotografie, numizmaty). Przechowuje się tu także 220 tysięcy książek i czasopism z XIX i pierwszej połowy XX wieku.
W nowym gmachu, przy ul. Wałowej 24, gromadzone i udostępniane są publikacje wydane po II wojnie światowej. Co roku przybywa średnio 5000 nowych książek, a prenumerata gazet i czasopism obejmuje ponad 300 tytułów rocznie, w tym około 60 zagranicznych.

Inspirujemy. Wspieramy. Tworzymy.

Tworzymy wydarzenia w przestrzeni miejskiej, badamy zmiany w kulturze, inspirujemy do działania oraz wspieramy sektor kultury w Gdańsku i regionie.

Działamy dla i z mieszkańcami dzielnic Gdańska. Jesteśmy otwartą instytucją kultury, do której można regularnie przychodzić na tematyczne wykłady, cykle filmowe, kameralne koncerty, warsztaty rękodzieła i praktyczne szkolenia.

Organizujemy festiwale (sztuki w przestrzeni publicznej, literackie), akcje miejskie i spacery z przewodnikami, prowadzimy badania w Obserwatorium Kultury i wydajemy książki. Interesuje nas kultura otwarta, związana z Gdańskiem i jego dzielnicami, dostępna dla mieszkańców i współtworzona razem z nimi.

Misją Klubu Jagiellońskiego jest podtrzymywanie i szerzenie republikańskiego sposobu myślenia o Polsce, jako o wartościowej części kultury europejskiej i dobru wspólnym godnym najwyższej troski. Dostarczamy wiedzę niezbędną do świadomego zaangażowania w życie wspólnotowe. Kształtujemy i promujemy cnoty republikańskie, takie jak: umiarkowanie, szacunek dla tradycji i religii, przedsiębiorczość, patriotyzm, poszanowanie prawa, tolerancja i samorządność, co pozwala rozsądnie ukierunkować to zaangażowanie

Chcemy, by dobre praktyki zapewniania bezstronnej i wiarygodnej informacji stały się standardem zarówno w świecie polityki, jak i dziennikarstwa i nauki. Działamy również na rzecz edukacji obywateli – chcemy budować silne społeczeństwo obywatelskie, które weryfikuje informacje oraz sięga do pierwotnych i nieprzetworzonych źródeł, dzięki czemu świadomie kształtuje swoje opinie.

Zobacz także

Wizualizacja Budżetu Łodzi

Wizualizujemy budżet miasta Łodzi

Zgłoś wyzwanie do rozwiązania!