Partnerzy

Koordynacja ogólnopolska

Misją Fundacji ePaństwo jest wspieranie praw obywateli w zakresie dostępu do informacji publicznej, wolności słowa, wolnej kultury i swobody komunikacji. Fundacja tworzy narzędzia wolnej kultury, informacji publicznej i mediów obywatelskich. W oparciu o te narzędzia buduje obywatelskie zaangażowanie i rozwija kompetencje informacyjne obywateli, tym samym trwale wzmacniając procesy demokratyczne.

Program Koduj dla Polski został zainicjowany w 2013 roku, aby rozwinąć i wspierać społeczność osób, które podzielają powyższe wartości i same tworzą narzędzia o społecznej wartości.

Organizatorzy spotkań

Hackerspace  to społeczność kreatywnych ludzi z różnych obszarów zainteresowań, związanych z technologiami, którzy spotykają się w miejscu, gdzie mogą tworzyć, integrować się oraz realizować zwariowane projekty. Hackerspace Silesia tworzą ludzie z całego województwa śląskiego i nie tylko. Organizujemy wydarzenia, warsztaty, prelekcje, współdziałamy i współtworzymy.

HACKLAG is a community aiming to connect technology enthusiasts by organizing creative workspaces – and the first one is in Białystok!

Fundacja Laboratorium Badań i Działań Społecznych „SocLab” jest organizacją pozarządową, zarejestrowaną we wrześniu 2011 roku.

Nasze działania skierowane są do wszystkich grup społecznych zainteresowanych wykorzystywaniem szeroko rozumianej wiedzy socjologicznej w swojej działalności, w tym szczególnie społeczności lokalnych, samorządów, organizacji pozarządowych i innych instytucji działających na rzecz dobra publicznego w różnych dziedzinach życia społecznego (m.in. edukacja, pomoc społeczna, działalność charytatywna). Nasze cele realizowane są m.in. poprzez działania służące wyrównywaniu szans grup słabszych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Partnerzy z zagranicy

Należymy do sieci organizacji wykorzystujących technologie w społecznych celach. Wymieniamy się wiedzą i wdrażamy nawzajem sprawdzone projekty. Zobacz projekty realizowane na całym świecie i zaangażuj się w realizację konkretnych zadań.

Wspierają nas w ramach wolontariatu pracowniczego

Testuj.pl to profesjonalna firma przeprowadzająca testy oprogramowania (funkcjonalne, usability, bezpieczeństwa, apek mobilnych, itp.). Wspierają także testersko projekty Koduj dla Polski, bo wierzą w społeczną wartość technologii.

Volanto to trójmiejska spółka programistyczna (software house), zajmująca się kompleksową realizacją projektów informatycznych od projektowania (koncepcji) przez programowanie po wdrożenie, utrzymanie i rozwój systemów. Specjalizują się w wytwarzaniu aplikacji mobilnych, aplikacji web i systemów szytych na miarę.

W projektach Koduj dla Polski, Volanto zajmuje się przede wszystkim wsparciem członków zespołu, dostarczając im wiedzy z zakresu programowania aplikacji mobilnych i systemów webowych.

STX Next to jedna z największych firm typu Software House w Europie.

Inicjator oraz lider techniczny projektu Volontulo.

Goszczą nas

TechSoup Polska wspiera organizacje pozarządowe, instytucje społeczne, aktywistów oraz aktywistki w korzystaniu z nowych technologii.

Dzięki partnerstwom z firmami technologicznymi umożliwiamy organizacjom i instytucjom dostęp do oprogramowania i sprzętu komputerowego. Uczymy jak z nich korzystać. Wspólnie z organizacjami, aktywistami i specjalistami IT budujemy aplikacje społeczne i dbamy o ich rozwój. Działamy w Polsce, a wypróbowane metody i rozwiązania dzięki międzynarodowej sieci TechSoup przenosimy do innych krajów.

Starter to przestrzeń, wiedza i networking. To społeczność. Starter zmienia przyszłość i sposoby myślenia kreując przyszłych zwycięzców – od przedszkolaków do przedsiębiorców. Ze Starterem rozwój jest prostszy i szybszy niż w pojedynkę. Starter zwiększa szanse na sukces startupów inspirując nieszablonowe myślenie i kreatywność już od najmłodszych. Starter został wybudowany przez Miasto Gdańsk.

Hackerspace  to społeczność kreatywnych ludzi z różnych obszarów zainteresowań, związanych z technologiami, którzy spotykają się w miejscu, gdzie mogą tworzyć, integrować się oraz realizować zwariowane projekty. Hackerspace Silesia tworzą ludzie z całego województwa śląskiego i nie tylko. Organizujemy wydarzenia, warsztaty, prelekcje, współdziałamy i współtworzymy.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec a diam lectus. Sed sit amet ipsum mauris. Maecenas congue ligula ac quam viverra nec consectetur ante hendrerit. Donec et mollis dolor. Praesent et diam eget libero egestas mattis sit amet vitae augue. Nam tincidunt congue enim, ut porta lorem lacinia consectetur. Donec ut libero sed arcu vehicula ultricies a non tortor. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean ut gravida lorem. Ut turpis felis, pulvinar a semper sed, adipiscing id dolor. Pellentesque auctor nisi id magna consequat sagittis. Curabitur dapibus enim sit amet elit pharetra tincidunt feugiat nisl imperdiet.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec a diam lectus. Sed sit amet ipsum mauris. Maecenas congue ligula ac quam viverra nec consectetur ante hendrerit. Donec et mollis dolor. Praesent et diam eget libero egestas mattis sit amet vitae augue. Nam tincidunt congue enim, ut porta lorem lacinia consectetur. Donec ut libero sed arcu vehicula ultricies a non tortor. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean ut gravida lorem. Ut turpis felis, pulvinar a semper sed, adipiscing id dolor. Pellentesque auctor nisi id magna consequat sagittis. Curabitur dapibus enim sit amet elit pharetra tincidunt feugiat nisl imperdiet.

Coworkingness to wyjątkowe biuro coworkingowe w Poznaniu.

Oferujemy znacznie więcej niż biurka. Nasza przestrzeń to mieszanka wspaniałej atmosfery i świetnych warunków do pracy.

Przychodząc do nas możesz nie tylko pracować ale także relaksować się grając w badmintona, biegając na orbiterku albo śpiąc na kanapie.

W 2015 roku otrzymaliśmy nagrodę dla najlepszego biura coworkingowego w Polsce przyznaną przez Central European Startup Awards.

W tym samym roku zorganizowaliśmy Let’s Cowork – Dni otwarte Polskiego Coworkingu – pierwsze wydarzenie tego typu o ogólnopolskim zasięgu – letscowork.pl

Współtworzą projekty

Fundacja alter eko działa na rzecz zrównoważonego rozwoju miast, ochrony zasobów przyrodniczych i edukacji ekologicznej. Jednym z głównych zadań Fundacji jest podejmowanie inicjatyw podnoszących świadomość ekologiczną społeczeństwa, współpraca z mieszkańcami i samorządem lokalnym oraz realizacja kompleksowych zielonych programów dla biznesu

Działamy na rzecz poprawy kompetencji obywatelskich, rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych. Popularyzujemy ideę partycypacji obywatelskiej, konsultacji społecznych, budżetów obywatelskich i referendów lokalnych.  Prowadzimy szeroką działalność monitorującą i kontrolną. Wielokrotnie interweniowaliśmy w sprawach ważnych dla warszawiaków szczególnie w kwestiach ochrony dziedzictwa kulturowego Warszawy.

Budujemy poparcie dla idei zrównoważonego rozwoju i modernizacji miasta szczególnie w zakresie ładu przestrzennego, środowiska, infrastruktury oraz ekonomii. Wspieramy działalność rzemieślników i lokalnych przedsiębiorców. Promujemy dobre praktyki w zakresie rozpowszechniania transportu publicznego i tworzenia przestrzeni przyjaznej pieszym. Informujemy i przeciwdziałamy niekorzystnym procesom towarzyszącym rozwojowi Warszawy takim jak: niekontrolowane rozlewanie się miasta na przedmieścia, zabudowa terenów zielonych, wzrost zanieczyszczenia powietrza, czy degradacja i zanik przestrzeni publicznych.

Szybko okazało się, że osób niezadowolonych z takiego stanu rzeczy jest znacznie więcej. Poziom świadomości i aktywności obywatelskiej Warszawiaków rośnie z każdym miesiącem.

Jako mieszkańcy Warszawy chcemy miasta dostępnego, przyjaznego i sprawiedliwego.

Chcemy miasta, w którym radni i urzędnicy służą dobru publicznemu i potrzebom obywateli, a nie swoim partykularnym interesom czy zachciankom wielkich partii politycznych.

Chcemy kompetentnego, odpowiedzialnego i uczciwego samorządu, który działa dla mieszkańców i w porozumieniu z nimi.

Chcemy zmiany, dlatego obecnie koncentrujemy się nie tylko na konstruktywnej krytyce władz miasta, lecz przede wszystkim na tworzeniu wobec nich sensownej alternatywy.

Biblioteka Gdańska istnieje od 1596 roku, dzięki darowiźnie włoskiego humanisty
– Jana Bernarda Bonifacia, markiza Orii. W 1955 roku Biblioteka została włączona
w struktury Polskiej Akademii Nauk.
Polska Akademia Nauk Biblioteka Gdańska gromadzi i udostępnia publikacje z
zakresu nauk humanistycznych oraz prace związane z dziejami Gdańska i Pomorza.
Zbiory obejmują obecnie ok. 800 tysięcy woluminów, z czego 160 tysięcy stanowią
zbiory specjalne (rękopisy, stare druki (XV-XVIII w.), mapy, grafiki i
ekslibrisy, fotografie, numizmaty). Przechowuje się tu także 220 tysięcy książek
i czasopism z XIX i pierwszej połowy XX wieku.
W nowym gmachu, przy ul. Wałowej 24, gromadzone i udostępniane są publikacje
wydane po II wojnie światowej. Co roku przybywa średnio 5000 nowych książek, a
prenumerata gazet i czasopism obejmuje ponad 300 tytułów rocznie, w tym około 60
zagranicznych.

Inspirujemy. Wspieramy. Tworzymy.

Tworzymy wydarzenia w przestrzeni miejskiej, badamy zmiany w kulturze,
inspirujemy do działania oraz wspieramy sektor kultury w Gdańsku i regionie.

Działamy dla i z mieszkańcami dzielnic Gdańska. Jesteśmy otwartą instytucją
kultury, do której można regularnie przychodzić na tematyczne wykłady, cykle
filmowe, kameralne koncerty, warsztaty rękodzieła i praktyczne szkolenia.

Organizujemy festiwale (sztuki w przestrzeni publicznej, literackie), akcje
miejskie i spacery z przewodnikami, prowadzimy badania w Obserwatorium Kultury i
wydajemy książki. Interesuje nas kultura otwarta, związana z Gdańskiem i jego
dzielnicami, dostępna dla mieszkańców i współtworzona razem z nimi.

Misją Klubu Jagiellońskiego jest podtrzymywanie i szerzenie republikańskiego sposobu myślenia o Polsce, jako o wartościowej części kultury europejskiej i dobru wspólnym godnym najwyższej troski. Dostarczamy wiedzę niezbędną do świadomego zaangażowania w życie wspólnotowe. Kształtujemy i promujemy cnoty republikańskie, takie jak: umiarkowanie, szacunek dla tradycji i religii, przedsiębiorczość, patriotyzm, poszanowanie prawa, tolerancja i samorządność, co pozwala rozsądnie ukierunkować to zaangażowanie

Społeczność, której podstawowym założeniem jest współpraca łącząca punkty widzenia z różnorodnych dziedzin. Tworzymy pomysły zaspokajające potrzeby społeczne poprzez łączenie ludzi, technologii, sztuki, biznesu i innych sztuczek.

Regionalne Centrum Wolontariatu w Poznaniu prowadzone jest przez Wielkopolska Radę Koordynacyjną Związek Organizacji Pozarządowych od 2012 roku.

Chcemy, by dobre praktyki zapewniania bezstronnej i wiarygodnej informacji stały się standardem zarówno w świecie polityki, jak i dziennikarstwa i nauki. Działamy również na rzecz edukacji obywateli – chcemy budować silne społeczeństwo obywatelskie, które weryfikuje informacje oraz sięga do pierwotnych i nieprzetworzonych źródeł, dzięki czemu świadomie kształtuje swoje opinie.

STX Next to jedna z największych firm typu Software House w Europie.

Inicjator oraz lider techniczny projektu Volontulo.

Zobacz także

Prawomir – system aktów prawnych

Projekt ma na celu stworzenie systemu udostępniającego akty prawne w przystępnym dla obywateli formacie. Chcemy wykorzystać technologię celem ułatwienia zapoznawania się z prawem osobom, które nie są prawnikami. Minimalna przydatna postać tego systemu to zbiór ustaw z nawigowalnymi odnośnikami. Ponadto temat jest obszerny. Można użyć technik przetwarzania tekstu naturalnego (NLP) dla ułatwienia czytanie prawa. Na przykład: wykrywanie terminów definiowanych […]

Zgłoś wyzwanie do rozwiązania!