System Ewidencji Wypadków i Kolizji z udziałem rowerzystów

Celem projektu jest przyjazna prezentacja informacji temat bezpieczeństwa ruchu drogowego. Strona pozwalałby na generowanie raportów i statystyk na temat zdarzeń drogowych z zakresu określonego przez użytkownika. Głównymi odbiorami serwisu są osoby zainteresowane tematem BRD – działacze społeczni, politycy, policjanci, dziennikarze, prawnicy. Źródłem informacji są dane udostępnione przez Komendę Główną Policji z Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji.

Poza istniejącym serwisem sewik.pl jedynym źródłem statystyk o wypadkach drogowych jest Komenda Główna Policji, która raz na miesiąc udostępnia bardzo ogólne dane dla całego kraju lub województw. W przypadku mniejszych obszarów (gmina, miasto, osiedle, pojedyńcza ulica) konieczna jest pisemna korespondencja z Policją, która może (ale nie musi) odpowiedzieć na zadane pytania o dane.

Grupa docelowa: Działacze społeczni, dziennikarze, rady osiedlowe, prawnicy.

 

Strona projektu zaktualizowana: 20 marca 2020
Dedykowany: Dla mieszkańców i mieszkanek, Dla organizacji, Dla miast, Dla watchdogów
Status projektu: Rozwój, Funkcjonuje publicznie
Rozwijany lokalnie: Warszawa