ARTIMPRES.ME – sztuka, biznes i działania społeczne na rzecz Artystów

Celem tego działania jest promowanie artystów, sztuki kultury, ale też artystów z wykluczonych grup i podejmowanie działań mających wprowadzić sztukę do przestrzeni publicznej i biznesowej. Edukacja społeczeństwa właśnie poprzez kulturę to jedyna szansa na zachowanie innej jakości życia i wypracowania wzajemnych korzyści łącząc kulturę, biznes i aspekty społeczne.

Na arenie międzynarodowej dostrzega się nawet wysoki poziom polskiej sztuki współczesnej, ale artyści to grupa niejednokrotnie nie umiejąca egzystować w gospodarce rynkowej z prostej przyczyny, bo brak jest u nich wiedzy ekonomicznej, znajomości zasad promocji i reklamy.

W Polsce obserwuje się rozwijający się rynek odbiorców sztuki (30% dynamika) – przyczyną opóźnienia w stosunku do innych krajów nie jest brak środków finansowych na zakup, tylko brak edukacji właśnie w kulturę  oraz brak tradycji kupowania dzieł sztuki.

 Głównym założeniem części niekomercyjnej i strony internetowej, która jednakowoż jest ściśle powiązana z działalnością biznesową,  jest pokazanie  młodym artystom, nie tylko plastykom, artystom z różnych dziedzin kultury, ale również artystom z grup wykluczonych, zapomnianych, sposobu wyjścia z trudnej sytuacji, promowanie takich grup. Ważna jest tu niezmiernie edukacja kultury poprzez wykorzystanie kontaktów, technologii, warsztatów etc. Edukując kulturalnie społeczeństwo pomagamy artystom, ale też wprowadzamy  kulturę i sztukę do przestrzeni publicznej, przez co podwyższa się wartość i jakość miejsc (biur, mieszkań, osiedli).

Poprzez tworzenie inkubatora dla sztuki, twórców, artystów umożliwiamy synergię społeczną i biznesu.

Służyć temu będzie między innymi storna internetowa, gdzie będą główne trzy funkcjonalności:

  1. miejsce gdzie będzie można wstawić swoją twórczość, a krytycy sztuki, będą mogli udzielić rady, fachowej pomocy, wskazać możliwość rozwoju
  2. miejsce gdzie będzie można licytować, czy wstawiać na sprzedaż swoją sztukę, ale też kupujący będzie mógł z powrotem wstawić dzieło do ponownej licytacji, a za każdym razem artysta otrzyma tantiem, a cześć ze sprzedaży pójdzie na cele związane z rozwojem młodych twórców
  3. miejsce do pokazania realizacji biznesowych, portfolio ze współpracy z firmami, miejsce gdzie firmy zobaczą wartość sztuki w przestrzeni publicznej

 CO TO DAJE?

Artystom, młodym twórcom, start na rynku, wykreowanie marki, zbudowanie wizerunku. Edukacja biznesowa, opieka biznesowa. Artyści poprzez sztukę odbudują źródło utrzymania i bramę do własnej promocji, wzbogacą portfolio o realizacje ścisłe biznesowe.

 

Klientom komercyjnym umożliwia się  realizacje działań CSR, odróżnienie się od otoczenia, podnosi prestiż, wartość miejsc, biur i rzeczy i daje okazję do intratnej lokaty kapitału. Kultura  jest nośnikiem inspiracji i wartości. Motywuje ludzi do działania. A dobra sztuka to  produkt, który z czasem zyskuje na wartości. Sztuka jest towarem, która ma jakość i podnosi jakość (życia, otoczenia …), humanizuje przestrzeń publiczną. Sztuka jest lokatą kapitału, ale też kultura jest lokatą w dziedzictwo narodowe. Firmy otrzymują wartości, bo  to wzbogacenie przestrzeni o sztukę, cel związany bezpośrednio ze wsparciem artysty- rola sponsora gdzie dają im szansę poprzez finansowanie możliwości rozwoju talentu młodego artysty, a jednocześnie przestrzeń gdzie sztuka może zaistnieć, czy to będzie przestrzeń biurowa, czy sieciowa.

Na rynku w Polsce niezbyt dobrze funkcjonuje połączenie sztuki, biznesu i działań społecznych. Edukacja w promocję kultury, poprzez sztukę i młodych artystów może to zmienić.

 

Strona projektu zaktualizowana: 20 marca 2020
Status projektu: Archiwum