jakniedojade.pl

Głosowanie na najbardziej zaniedbane trasy komunikacji zbiorowej na terenie aglomeracji śląsko-zagłębiowskiej. Dane dzięki jakdojade.pl, efekt uboczny: ciekawe mapy. Zapraszamy wszystkich chętnych do pracy badawczej, działań rzeczniczych oraz do współtworzenia strony interenetowej.

Na podstawie rejestru wyszukiwań połączeń z dwiema lub więcej przesiadkami z portalu jakdojade.pl, wybraliśmy te, które powtarzają się najczęściej. To one znajdują się na stronie projektu jakniedojade.pl, na której będzie można oddawać głosy oraz proponować inne trasy. Te głosy będą z kolei stanowić podstawę do lobbingu na rzecz reformy komunikacji zbiorowej.

Nie ograniczamy się jednak tylko do tego typu zadań. Pracujemy również na ciekawymi statystykami dotyczącymi transportu miejskiego. Tworzymy różne ciekawe mapy, np. mapę liczby połączeń na jeden przystanek w odniesieniu do zagęszczenia ludności czy tzw. więźby ruchu. Mamy intensywne wsparcie ze strony bloga Szychta w danych.

kafelkalapka

Strona projektu zaktualizowana: 20 sierpnia 2018
Status projektu: Publiczne testy, Archiwum
Dedykowany: Dla organizacji, Dla miast
Rozwijany lokalnie: Katowice
Technologie: Python

Zespół

Marcin Domański

Marcin Domański

Koordynator / analityk
Marek Piechula

Marek Piechula

Programista web backend
Noemi Kowalewska

Noemi Kowalewska

Programista frontend
Agnieszka Karnas

Agnieszka Karnas

Graficzka
Jarosław Smoliński

Jarosław Smoliński

Analityk