jakniedojade.pl

Głosowanie na najbardziej zaniedbane trasy komunikacji zbiorowej na terenie aglomeracji śląsko-zagłębiowskiej. Dane dzięki jakdojade.pl, efekt uboczny: ciekawe mapy. Zapraszamy wszystkich chętnych do pracy badawczej, działań rzeczniczych oraz do współtworzenia strony interenetowej.

Na podstawie rejestru wyszukiwań połączeń z dwiema lub więcej przesiadkami z portalu jakdojade.pl, wybraliśmy te, które powtarzają się najczęściej. To one znajdują się na stronie projektu jakniedojade.pl, na której będzie można oddawać głosy oraz proponować inne trasy. Te głosy będą z kolei stanowić podstawę do lobbingu na rzecz reformy komunikacji zbiorowej.

Nie ograniczamy się jednak tylko do tego typu zadań. Pracujemy również na ciekawymi statystykami dotyczącymi transportu miejskiego. Tworzymy różne ciekawe mapy, np. mapę liczby połączeń na jeden przystanek w odniesieniu do zagęszczenia ludności czy tzw. więźby ruchu. Mamy intensywne wsparcie ze strony bloga Szychta w danych.

kafelkalapka

Strona projektu zaktualizowana: 18 marca 2017
Status prac: Aktywny rozwój
Status projektu: Rozwój, Publiczne testy
: Status projektu, Technologie
Dedykowany: Dla organizacji, Dla miast
Rozwijany lokalnie: Katowice
Technologie: Python

Zespół

Marcin Domański

Koordynator / analityk

Marek Piechula

Programista web backend

Noemi Kowalewska

Programista frontend

Agnieszka Karnas

Graficzka

Jarosław Smoliński

Analityk