Mapadrzew.pl – monitoruj drzewa w swojej okolicy

Narzędzie pozwalające mieszkańcom chronić i opiekować się drzewami w swojej okolicy. Nasza aplikacja, oblicza i pokazuje wpływ drzewostanu (urban forest) na lokalny ekosystem. Władze lokalne, dzięki społecznościowej mapie drzew, mogą zaoszczędzić miliony złotych na inwentaryzacji drzew.

Zapraszamy do kontaktu samorządy lokalne i organizacje pozarządowe. Wspólnie zrobimy mapę dla twojej miejscowości.

W naszej mapie wykorzystujemy i rozwijamy rozwiązanie open source (opentreemap.org).

Przykład podobne mapy z NYC: https://tree-map.nycgovparks.org/

Jakie problemy mapa ma rozwiązywać, jakie potrzeby zaspokajać?

 1. chronić drzewa (przed wycinką)
 2. inwentaryzacja/ co dalej z drzewami zrobić
 3. analiza kosztów/ korzyści z utrzymania drzew
 4. budowanie społeczności/ zaangażowania społecznego

Więcej w relacji z: Maraton ratowania drzew. Tworzymy wirtualną mapę drzew/wycinek

Główne funkcje podstawowej mapy OpenTreeMap:

 1. wyszukiwanie drzew według gatunku, lokalizacji i innych zaawansowanych filtrów, takich jak średnica, data posadzenia,  okres kwitnienia, rodzina;
 2. dodawanie pojedynczego drzewa lub zaimportowanie bazy danych drzew;
 3. dodawanie i edytowanie istniejących zapisów, w tym nazwę gatunku, położenie, wysokość, stan zdrowia, niezbędne działania, zarządca drzewa i właściciel danych;
 4. dodanie zdjęcia drzewa;
 5. automatyczne obliczanie wpływu drzewa na ekosystem (gazy cieplarniane, woda, energia, jakość powietrza) bazując na gatunku i średnicy drzewa;
 6. zarządzanie kontami, możliwość dodawania komentarzy;
 7. opcjonalna integracja z samouczkiem do rozpoznawania gatunku drzew;
 8. wersja na smartfony i tablety.

 

 

Strona projektu zaktualizowana: 28 listopada 2018
Dedykowany: Dla mediów, Dla organizacji, Dla miast, Dla watchdogów
Status projektu: Rozwój, Publiczne testy, Funkcjonuje publicznie
: Status projektu, Dołącz jako
Technologie: Django, Python
Rozwijany lokalnie: Warszawa

Partnerzy

Fundacja alter eko

Fundacja alter eko działa na rzecz zrównoważonego rozwoju miast, ochrony zasobów przyrodniczych i edukacji ekologicznej. Jednym z głównych zadań Fundacji jest podejmowanie inicjatyw podnoszących świadomość ekologiczną społeczeństwa, współpraca z mieszkańcami i samorządem lokalnym oraz realizacja kompleksowych zielonych programów dla biznesu