Wspieranie procesu usamodzielniania młodzieży opuszczającej pieczę zastępczą

Nazwa organizacji / instytucji / firmy / bezpośrednio powiązanej ze zgłaszanym pomysłem.

Fundacja Atalaya

Na jakim etapie jest Twój pomysł?

to dopiero wstępna koncepcja, jeszcze w początkowej fazie

Krótki opis projektu/pomysłu.

Chcielibyśmy stworzyć aplikację, która będzie wsparciem dla młodzieży, rozpoczynającej swoje dorosłe, samodzielne życie. Projekt umożliwiłby wyszukiwanie potencjalnych rozwiązań danego problemu, znalezienia odpowiedzi na potrzeby. Byłoby to intuicyjne narzędzie, które wspiera osoby w procesie usamodzielniania.

Jaka jest Twoja rola w projekcie?

Autor pomysłu

Kogo już masz w zespole?

Inne:

• współpracownicy Fundacji, którzy mogliby się zaangażować w projekt od strony merytorycznej, tworzenia treści, a także młodzież, która będzie konsultować pomysły

Kogo szukasz do zespołu?

Grafik

Programista

Kierownik projektu

Designer

Na jaki problem ma odpowiadać proponowane rozwiązanie, co ma pomóc rozwiązać lub wspierać?

Młodzież przebywająca w pieczy zastępczej (zarówno instytucjonalnej, jak i rodzinnej) w trakcie usamodzielniania ma wiele potrzeb i potrzebuje wsparcia (finansowego, rzeczowego, personalnego), które jest trudno dostępne. Osoby, które na co dzień współpracują z fundacjami, takimi jak nasza, mają do kogo zwrócić się o pomoc i wskazówki. Niestety duża część młodzieży nie jest objęta żadnym wsparciem i jest pozostawiona sama sobie. Aplikacja byłaby dużym ułatwieniem w codziennych problemach i wyszukiwaniu rozwiązań. Młodzież często nie zdaje sobie sprawy, iż są przepisy i możliwości, które mogą ułatwić ich codzienne życie (np. czy należy im się jakieś dofinansowanie? Czy mogą gdzieś otrzymać bezpłatne porady? Gdzie mogą otrzymać wsparcie w zakresie wyposażenia mieszkania? Jak otrzymać dofinansowanie do rachunku za prąd?

Do kogo skierowana jest aplikacja/rozwiązanie IT?

Grupą docelową będzie warszawska młodzież, przebywająca w systemie pieczy zastępczej, opuszczająca ją lub taka, która już ją opuściła i rozpoczyna swoje dorosłe i samodzielne życie. Na co dzień pracujemy z tą grupą, więc nie będzie problemu aby testować prototyp aplikacji. Nasza młodzież, mimo trudnej sytuacji ekonomicznej i społecznej, zawsze posiada dostęp do telefonu – przedmiot ten jest dla nich tak ważny, że nawet osoby w kryzysie bezdomności prędzej będą mieć telefon niż coś do jedzenia. Nasza grupa to młodzież w wieku 16-25 lat, korzystająca na co dzień przez wiele godzin z telefonu, praktycznie stale podłączona do internetu. Lubią korzystać z telefonów, cenią sobie np. jeśli w szkole nauczyciele udostępniają materiały online i mogą je pobrać lub przeczytać na telefonie. Większość czasu w telefonie poświęcają jednak social mediom i grom. Aplikacja, jeśli miałaby również wbudowana grywalizację, mogłaby być jeszcze bardziej angażująca dla naszej grupy docelowej.

Czy istnieją podobne rozwiązania? Jeśli tak, to dlaczego są niewystarczające? Czym może się wyróżniać Twoja usługa/aplikacja?

Nie ma podobnych rozwiązań. Nasza aplikacja będzie pierwszą dedykowaną powyższej grupie docelowej.

Kogo pośrednio dotyczy aplikacja?

Współpracujemy z innymi fundacjami oraz organizacjami, które pracują z młodzieżą w procesie usamodzielniania. Myślę, że aplikacją mogą być zainteresowane wszystkie instytucje działające w podobnym obszarze co nasza Fundacja. Jesteśmy również po rozmowie z WCPR (Warszawskim Centrum Pomocy Rodzinie), któremu pomysł bardzo się spodobał, z pewnością promowaliby aplikację, jako również ważny punkt na mapie miejsc, do których może zwrócić się młodzież o pomoc.

Jaki masz pomysł na aplikację, w jaki sposób chcesz rozwiązać opisany przed chwilą problem?

Aplikacja byłaby „wyszukiwarką rozwiązań”. Odpowiadałaby na potrzeby użytkowników. Dopasowywałaby rodzaj wsparcia i potencjalne rozwiązania, na podstawie podanych informacji o użytkowniku. Przykładowo: Użytkownik wchodzi na stronę, zaznacza opcję, iż przebywa już w mieszkaniu wspomaganym i potrzebuje pralki. Aplikacja dopyta go wówczas o np. liczbę lat spędzonych w placówce, wyliczy na tej podstawie przysługujące wsparcie i wyszuka miejsca, do których zainteresowana osoba może się udać, podaje numery telefonów, udostępnia gotowe formularze do wypełnienia, wraz ze wskazówkami na temat dalszego postępowania z nimi. Inny przykład: użytkownik wybiera, że ma już swoje mieszkanie socjalne i potrzebuje dofinansowania do prądu – aplikacja kieruje go pod odpowiedni adres, udostępnia formularze. Dzięki aplikacji, młodzież nie tylko uzyska łatwe wskazówki, gdzie i jak pójść, ale również dowie się jakie wsparcie jej przysługuje – część osób bowiem w ogóle nie wie, co może uzyskać. W aplikacji dostępne byłoby również wsparcie psychologiczne i rozwojowe. Dodatkowym modułem, mogłoby być również wsparcie mentora / asystenta usamodzielnienia (AU) – czyli, gdy młodzież umawia się na coś ze swoim AU , to cele te wpisują w systemie, po czym wgląd do całości mają obie osoby i mentor widzi, gdy ktoś ukończy zadanie, może o coś zapytać/skomentować, umówić kolejne spotkanie (wpisać datę i godzinę) – aplikacja mogłaby też przypominać o zadaniach i spotkaniach.

Strona projektu zaktualizowana: 11 listopada 2019
Dedykowany: Dla mieszkańców i mieszkanek, Dla miast
Status projektu: Chcemy wystartować, Rozwój
Rozwijany lokalnie: Warszawa