Otwarty System Archiwizacji (OSA)

OSA (Otwarty System Archiwizacji) to darmowa aplikacja do opisywania, udostępniania i przeszukiwania zbiorów archiwalnych, stworzona z myślą o archiwach społecznych. Program jest dostosowany do osób bez wiedzy archiwistycznej, a jednocześnie umożliwia profesjonalne opracowanie zbiorów, oparte na standardach Międzynarodowej Rady Archiwów.

Archiwiści społeczni mogą wprowadzać dane dotyczące swoich zbiorów oraz prezentować je na ogólnodostępnym portalu osa.archiwa.org. Użytkownicy mogą przeszukiwać zbiory społeczne z całej Polski – historyczne fotografie, rodzinne kolekcje, wspomnienia, dokumenty życia społecznego, relacje audio, pocztówki itp.

Z OSA mogą korzystać organizacje pozarządowe, archiwa społeczne przy bibliotekach, muzeach, grupy nieformalne – wszyscy, którzy posiadają ciekawe, unikatowe zbiory i chcieliby je opisać, a wybrane z nich udostępnić na portalu.

Pomagamy archiwom społecznym

W Polsce istnieje około 500 archiwów społecznych. Przed stworzeniem Otwartego Systemu Archiwizacji nie było narzędzia służącego profesjonalnemu opracowaniu ich zbiorów (zgodnego ze standardami archiwalnymi, a jednocześnie odpowiedniego dla nieprofesjonalnych archiwistów). System jest odpowiedzią na problem braku darmowej i łatwo dostępnej aplikacji do opracowania zbiorów archiwalnych. Ponadto umożliwia udostępnienie online opisów archiwalnych i samych archiwaliów w formie cyfrowej oraz ich przeszukiwanie. Odnosi się też do problemu porządkowania i systematyzowania w profesjonalny sposób zbiorów archiwów społecznych. Aplikacja zawiera podpowiedzi pomagające we właściwy sposób opisać zbiory archiwalne. OSA przyczynia się do promowania wiedzy historycznej,  archiwów społecznych i ich zbiorów.

Strona projektu zaktualizowana: 23 października 2018
Status projektu: Rozwój, Funkcjonuje publicznie
Dedykowany: Dla organizacji
Technologie: Java, Javascript