Otwarty System Archiwizacji (OSA)

OSA (Otwarty System Archiwizacji) to darmowa aplikacja do opisywania, udostępniania i przeszukiwania zbiorów archiwalnych, stworzona z myślą o archiwach społecznych. Program jest dostosowany do osób bez wiedzy archiwistycznej, a jednocześnie umożliwia profesjonalne opracowanie zbiorów, oparte na standardach Międzynarodowej Rady Archiwów.

Archiwiści społeczni mogą wprowadzać dane dotyczące swoich zbiorów oraz prezentować je na ogólnodostępnym portalu osa.archiwa.org. Użytkownicy mogą przeszukiwać zbiory społeczne z całej Polski – historyczne fotografie, rodzinne kolekcje, wspomnienia, dokumenty życia społecznego, relacje audio, pocztówki itp.

Z OSA mogą korzystać organizacje pozarządowe, archiwa społeczne przy bibliotekach, muzeach, grupy nieformalne – wszyscy, którzy posiadają ciekawe, unikatowe zbiory i chcieliby je opisać, a wybrane z nich udostępnić na portalu.

Pomagamy archiwom społecznym

W Polsce istnieje około 500 archiwów społecznych. To organizacje zajmujące się oddolnym dokumentowaniem historii. Fundacja Ośrodka KARTA wspiera te organizacje, organizuje szkolenia, wydaje materiały edukacyjne, zabiega o wsparcie dziedziny przez różne środowiska. Działania te opisuje na portalu archiwa.org. Przed stworzeniem Otwartego Systemu Archiwizacji nie było narzędzia służącego profesjonalnemu opracowaniu ich zbiorów (zgodnego ze standardami archiwalnymi, a jednocześnie odpowiedniego dla nieprofesjonalnych archiwistów). Każda organizacja opisywała zbiory w swoim autorskim systemie opisu, co uniemożliwiało ich zbiorcze wyszukiwanie. Dlatego Fundacja Ośrodka KARTA stworzyła program OSA – łatwo dostępną i darmową aplikację, umożliwiającą udostępnianie online opisów zbiorów oraz samych archiwaliów w formie cyfrowej. Aplikacja zawiera podpowiedzi pomagające we właściwy sposób opisać zbiory archiwalne. OSA przyczynia się do promowania wiedzy historycznej, archiwów społecznych i ich zbiorów.

 

Strona projektu zaktualizowana: 20 marca 2020
Dedykowany: Dla mieszkańców i mieszkanek, Dla mediów, Dla organizacji, Dla miast
Status projektu: Rozwój, Funkcjonuje publicznie
Technologie: Java, Javascript