Politikon

Politikon to portal internetowy będący jednocześnie grą i rynkiem przewidywań dotyczącym życia społeczno-politycznego w Polsce i na świecie.

Gracze stawiają wirtualną walutę – reputy – by pokazać kto najlepiej potrafi przewidzieć jak potoczy się bieg wydarzeń. Zakładami można handlować jak na giełdzie, a swoje wyniki porównywać z wynikami innych graczy czy ekspertów.

Pod rozrywkową formą kryją się ambitne cele: projekt ma popularyzować pozytywne spojrzenie na politykę i samodzielne analizowanie tego co się w niej dzieje, zapewnić możliwość weryfikowania analiz publicystów czy komentatorów, a z czasem wyłonić własne grono niezależnych ekspertów oraz, dzięki tzw. mądrości tłumu, określać prawdopodobieństwo zajścia wydarzeń społeczno-politycznych, będąc tym samym ciekawą alternatywą dla sondaży.

Portal jest obecnie w wersji beta. Zapraszamy do gry: https://www.politikon.org.pl/

Strona projektu zaktualizowana: 17 sierpnia 2018
Status projektu: Funkcjonuje publicznie, Archiwum
Technologie: Django, Python
Rozwijany lokalnie: Warszawa

Partnerzy

Klub Jagielloński

Misją Klubu Jagiellońskiego jest podtrzymywanie i szerzenie republikańskiego sposobu myślenia o Polsce, jako o wartościowej części kultury europejskiej i dobru wspólnym godnym najwyższej troski. Dostarczamy wiedzę niezbędną do świadomego zaangażowania w życie wspólnotowe. Kształtujemy i promujemy cnoty republikańskie, takie jak: umiarkowanie, szacunek dla tradycji i religii, przedsiębiorczość, patriotyzm, poszanowanie prawa, tolerancja i samorządność, co pozwala rozsądnie ukierunkować to zaangażowanie