Prawomir – system aktów prawnych

Projekt ma na celu stworzenie systemu udostępniającego akty prawne w przystępnym dla obywateli formacie.

Chcemy wykorzystać technologię celem ułatwienia zapoznawania się z prawem osobom, które nie są prawnikami. Minimalna przydatna postać tego systemu to zbiór ustaw z nawigowalnymi odnośnikami. Ponadto temat jest obszerny. Można użyć technik przetwarzania tekstu naturalnego (NLP) dla ułatwienia czytanie prawa. Na przykład: wykrywanie terminów definiowanych w tekście i wstawienie odnośników w miejscach użycia. Można także rozszerzać system poziomo: jest wiele różnych publikowanych aktów prawnych poza ustawami na poziomie krajowym i samorządowym. Akty można automatycznie kojarzyć z innymi dokumentami takimi jak orzeczenia sądowe, interpretacje podatkowe, dyrektywy europejskie i inne. Kolejnym wyzwaniem jest rozpoznanie zmian w czasie w prawie i prezentacja wersji prawa na danych dzień.

Technicznie, pierwszym krokiem jest sparsowanie aktów prawnych publikowanych w formacie pdf (na isap.sejm.gov.pl lub w dzienniku ustaw) do wersji ustrukturyzowanej.

Strona projektu zaktualizowana: 30 maja 2018
Technologie: Haskell
Status projektu: Archiwum
Rozwijany lokalnie: Warszawa