Sejmotrendy

Sejmotrendy to aplikacja webowa pozwalająca na wizualizację trendów używania słów i zwrotów w parlamencie

Dzięki Sejmotrendom użytkownicy będą mogli sprawdzić, np. posłowie której partii na przestrzeni czasu najczęściej używali sformułowania “tego się nie da zrobić”.

Strona projektu zaktualizowana: 29 marca 2018
Technologie: AngularJS, Dropwizard, Java
Status projektu: Archiwum
Rozwijany lokalnie: Warszawa