Społeczny Audyt Reprywatyzacji

Krótki opis projektu/pomysłu.

Portal „Społeczny Audyt Reprywatyzacji” ma w przystępnej formie udostępniać i umożliwiać analizę decyzji zwrotowych wydanych w procesie reprywatyzacji Warszawie w latach 1991-2016. W tym okresie zwrócono w prywatne ręce majątek publiczny – kamienice, szkoły, parki – o wartości kilkudziesięciu miliardów złotych. Dzięki wnioskom o dostęp do informacji publicznej złożonej przez Stowarzyszenie Miasto Jest Nasze warszawski ratusz zaczął po raz pierwszy publikować w BIPie decyzje sprzed 2016 roku – wcześniej odmawiał ich upublicznienia. Teraz czas, aby te dokumenty wydobyć z BIPu i uczynić dostępnymi dla szerokiej rzeszy zainteresowanej tematem osób.

Na jaki problem ma odpowiadać proponowane rozwiązanie, co ma pomóc rozwiązać lub wspierać?

Aplikacja ma za zadanie rozwiązać problem braku transparentności i ograniczone kontroli społecznej nad procesem reprywatyzacji w Warszawie. Od 1990 roku w prywatne ręce zwrócono ok. 4000 nieruchomości – część z nich razem z zamieszkującymi lokatorami – o wartości kilkudziesięciu miliardów złotych. Pomimo tego jeszcze do niedawna nawet tak podstawowe informacje jak lista zwróconych lub przeznaczonych do zwrotu adresów nie były łatwo dostępne. Dzięki naciskom ze strony społecznej, m.in. stowarzyszenia Miasto Jest Nasze, ratusz zaczął ostatnio upubliczniać część informacji, w tym m.in. decyzje zwrotowe. Są one jednak publikowane w najmniej możliwie przystępny sposób – w BIPie, w postaci zeskanowanych obrazów stron. Zatem w dalszym ciągu jakakolwiek analiza procesu warszawskiej reprywatyzacji jest znacznie utrudniona.

Do kogo skierowana jest aplikacja/rozwiązanie IT?

Kierujemy ją przede wszystkim do mieszkańców Warszawy. Problem jest na tyle głośny i powszechny, że zainteresowane będą nie tylko osoby na co dzień zainteresowane polityką, lecz także te w jakikolwiek sposób interesujące się miastem. Aplikacja będzie w szczególności przydatna dla dziennikarzy, działaczy społecznych i aktywistów, osób badających problematykę reprywatyzacji od strony naukowej a także, a może przede wszystkim, lokatorów ze zreprywatyzowanych nieruchomości -w końcu będą mogli poznać decyzje, na podstawie których utracili swoje mieszkania. Aplikacja ma szansę przebić się także do uważniej śledzących wydarzenia osób w całej Polsce..

Kogo pośrednio dotyczy aplikacja?

Ruchy lokatorskie i społeczne.

Jaki masz pomysł na aplikację, w jaki sposób chcesz rozwiązać opisany przed chwilą problem?

Projekt o roboczej nazwie “Społeczny audyt reprywatyzacji” ma przedstawić całościowy obraz warszawskiej reprywatyzacji. Na podstawie decyzji zwrotowych, które zamierzamy pobrać, a następnie OCR-ować i wzbogacić metadanymi, chcemy pokazać na mapie Warszawy wszystkie 4000 nieruchomości, które zreprywatyzowano w l. 1990-2016. Pozwolić je segregować na różne sposoby (np. domy wolnostojące/kamienice/działki niezabudowane/budynki publiczne; do 10 lokatorów/od 11 do 30/ od 31 do 50/ ponad 50; przejęte przez prawowitych właścicieli/handlarzy roszczeń/reaktywowane spółki). Zaznaczyć wszystkie te, które zwrócono wbrew ustawie bądź w budzących wątpliwości okolicznościach. Dla każdej z nieruchomości pokazać całą ścieżkę administracyjno-sądową (oczywiście w przystępnej dla nie-prawników formie), która doprowadziła do jej zwrotu. Oprócz możliwości zobaczenia każdej nieruchomości z osobna, będą zbiorcze dane statystyczne dla każdej z dzielnic i całego miasta. Takie ujęcie problemu w przystępny sposób pokaże proces, który dość istotnie zmienił charakter Warszawy. Pozwoli odtworzyć i zrozumieć przemiany w tych częściach miasta, które szczególnie dotknęło zjawisko reprywatyzacji, zwłaszcza tej dzikiej. Osoby, które jako lokatorzy, zostały bezpośrednio dotknięte reprywatyzacją, będą miały zachętę do dzielenia się swoimi wspomnieniami i dodatkowymi dokumentami. Atrakcyjne przedstawienie graficzne zainteresuje osoby, które na co dzień nie obcują z tego typu tematyką.

Czy istnieją podobne rozwiązania? Jeśli tak, to dlaczego są niewystarczające? Czym może się wyróżniać Twoja usługa/aplikacja?

Nikt dotąd nie zrobił kompleksowego opracowania dotyczącego warszawskiej reprywatyzacji, które chcemy zawrzeć. Większość danych, które chcemy pokazać, jest bądź to porozsiewana po różnych mało przystępnych urzędowych dokumentach (np. lista zreprywatyzowanych nieruchomości i ich rozkład geograficzny, decyzje zwrotowe) bądź w ogóle nie jest jeszcze zebrana i dopiero my będziemy musieli to zrobić (np. policzenie lokatorów, których dotknęła reprywatyzacja; analiza ścieżki urzędniczo-sądowej każdej decyzji zwrotowej).

Strona projektu zaktualizowana: 20 marca 2020
Technologie: ASP, .NET, Core, vue.js
Dedykowany: Dla mediów, Dla wyborców, Dla organizacji, Dla miast, Dla watchdogów
Status projektu: Archiwum
Rozwijany lokalnie: Warszawa

Zespół

Partnerzy

Miasto jest Nasze

Działamy na rzecz poprawy kompetencji obywatelskich, rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych. Popularyzujemy ideę partycypacji obywatelskiej, konsultacji społecznych, budżetów obywatelskich i referendów lokalnych.  Prowadzimy szeroką działalność monitorującą i kontrolną. Wielokrotnie interweniowaliśmy w sprawach ważnych dla warszawiaków szczególnie w kwestiach ochrony dziedzictwa kulturowego Warszawy.

Budujemy poparcie dla idei zrównoważonego rozwoju i modernizacji miasta szczególnie w zakresie ładu przestrzennego, środowiska, infrastruktury oraz ekonomii. Wspieramy działalność rzemieślników i lokalnych przedsiębiorców. Promujemy dobre praktyki w zakresie rozpowszechniania transportu publicznego i tworzenia przestrzeni przyjaznej pieszym. Informujemy i przeciwdziałamy niekorzystnym procesom towarzyszącym rozwojowi Warszawy takim jak: niekontrolowane rozlewanie się miasta na przedmieścia, zabudowa terenów zielonych, wzrost zanieczyszczenia powietrza, czy degradacja i zanik przestrzeni publicznych.

Szybko okazało się, że osób niezadowolonych z takiego stanu rzeczy jest znacznie więcej. Poziom świadomości i aktywności obywatelskiej Warszawiaków rośnie z każdym miesiącem.

Jako mieszkańcy Warszawy chcemy miasta dostępnego, przyjaznego i sprawiedliwego.

Chcemy miasta, w którym radni i urzędnicy służą dobru publicznemu i potrzebom obywateli, a nie swoim partykularnym interesom czy zachciankom wielkich partii politycznych.

Chcemy kompetentnego, odpowiedzialnego i uczciwego samorządu, który działa dla mieszkańców i w porozumieniu z nimi.

Chcemy zmiany, dlatego obecnie koncentrujemy się nie tylko na konstruktywnej krytyce władz miasta, lecz przede wszystkim na tworzeniu wobec nich sensownej alternatywy.