Uczniowie Mistrzom

Projekt Uczniowie Mistrzom powstał na ogłoszony przez Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków konkurs: Popularyzacja Warszawskich Pracowni Artystycznych. W ramach jego zostanie zrealizowana strona internetowa w formie interaktywnej mapy, na której znajdą się materiały audio, video, fotograficzne i teksty dotyczące wybranych pracowni (głównie historycznych). Materiały te wykonają studenci warszawskich uczelni artystycznych.

Na jaki problem ma odpowiadać proponowane rozwiązanie, co ma pomóc rozwiązać lub wspierać?

Główną ideą projektu jest popularyzacja warszawskich pracowni artystycznych, ważnych, kulturotwórczych miejsc stolicy, do tej pory niestety mało znanych. Równie ważne jest nawiązanie międzypokoleniowych relacji w warszawskim środowisku artystycznym.

Jaki masz pomysł na narzędzie cyfrowe/technologiczne? W jaki sposób chcesz rozwiązać opisany wyżej problem?

Strona internetowa jako interaktywna mapa ma mieć formę otwartą. Umożliwi to sukcesywne poszerzanie jej zawartości. Dzięki temu stanie się ona bazą wiedzy o warszawskich pracowniach artystycznych, skutecznym narzędziem do ich nagłośnienia i budowania ich marki. Pozwoli również nawiązać kontakt z artystami lub opiekunami pracowni.
Może także przyczynić się do wypracowania systemu opieki nad pracowniami, rozwiązywania ich bieżących problemów, a tym samym zapobiegania likwidacji tych ważnych dla dziedzictwa kulturowego Warszawy miejsc (co niestety już zdarzyło się w wielu wypadkach). Ma również służyć integracji środowiska artystów i opiekunów pracowni.

Do kogo skierowana jest aplikacja/rozwiązanie IT?

Pierwsza grupa, największa to mieszkańcy Warszawy, a także osoby z całego kraju zainteresowane sztuką i dziedzictwem kulturowym. Druga grupa to środowisko autorów zamieszczonych na niej materiałów, czyli studentów artystycznych uczelni oraz ich wykładowców. Trzecia grupa to artyści i opiekunowie pracowni (w przypadku historycznych pracowni to osoby starsze 60+, mało zdigitalizowane). Do ewentualnego testowania strony wskazane dwie grupy docelowe: druga – studenci, wykładowcy i trzecia – opiekunowie pracowni historycznych (choć z uwagi na krótki czas realizacji projektu – do końca 2020 r. testowanie strony może okazać się niemożliwe).

Kogo pośrednio dotyczy aplikacja?

Osoby, organizacje zainteresowane w promowaniu strony: organizator konkursu – Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków, wykładowcy warszawskich artystycznych uczelni, sami studenci – autorzy zamieszczonych na stronie materiałów oraz artyści współcześni, zainteresowani, by w przyszłości znaleźć się na stronie i w ten sposób promować swoją twórczość.

Czy istnieją podobne rozwiązania? Jeśli tak, to dlaczego są niewystarczające? Czym może się wyróżniać Twoja usługa/aplikacja?

Strony w formie interaktywnych map istnieją, ale dotyczą innych obszarów kultury, np. literatury. Udany przykład, ale w formie zamkniętej https://www.swiatlamalegomiasta.pl/ (klarowny pomysł, dobra grafika, bogata treść), nieudany przykład http://topo-grafie.uw.edu.pl/miron/ (dobry pomysł, słaby projekt graficzny i niedopracowana treść). Istnieje również strona prezentująca krakowskie pracownie artystyczne, ale nie w formie interaktywnej mapy i ogranicza się wyłącznie do pracowni współczesnych, ma formę klasycznej (i dobrze przygotowanej) prezentacji: zdjęcia + tekst. https://pracowniedowgladu.pl/, nie jest więc rodzajem szerokiej bazy wiedzy.

Na jakim etapie jest Twój pomysł?

  • Mam dobrze przemyślany pomysł i zaplanowane funkcjonowanie aplikacji.
  • Materiały, które zostaną zamieszczone na stronie zaczynają być realizowane.

Zespół: Magdalena Stopa, koordynatorka, założycielka Fundacji Okolica, autorka nagradzanych książek varsavianistycznych – m.in. „Ostańce. Kamienice warszawskie i ich mieszkańcy”, „Rzemieślnicy warszawscy”, „Przed wojną i Pałacem”,

prof. Prot Jarnuszkiewicz oraz Tomas Rafa, wykładowcy Wydziału Sztuki Mediów warszawskiej ASP

Jan Deblessem, założyciel radiowej Akademii Reportażu

Strona projektu zaktualizowana: 21 września 2020
Status projektu: Chcemy wystartować, Rozwój
Dedykowany: Dla organizacji, Dla miast