Urban FRAME – partycypacja społeczna w planowaniu przestrzennym

UrbanFRAME to oddolnie tworzone narzędzie internetowe służące wzmacnianiu transparentności procesu rozwoju przestrzennego miasta.

Wspieramy partycypację społeczną w planowaniu przestrzennym, budując w ramach Koduj da Polski platformę do stałej komunikacji miasto-mieszkaniec oraz mieszkaniec-miasto na każdym etapie rozwoju tkanki miejskiej – od planu miejscowego, przez obiekt architektoniczny, do przestrzeni publicznej w małej skali. UrbanFRAME umożliwia prowadzenie stałego dialogu o przestrzeni miejskiej pomiędzy projektantami, inwestorami i mieszkańcami w oparciu o najnowsze technologie i otwarty kod.

UrbanFRAME to trzy uzupełniające się moduły, poprzez które prowadzą użytkownika zestaw tutoriali i procesowe narzędzia ewaluacyjne:

GeoFRAME – odkrywanie potencjału lokalizacji, mapowanie potrzeb i problemów społeczności lokalnej za pomocą geoankiet: społecznościowe programowanie terenu, diagnozy przestrzenne w rewitalizacji oraz wykrywanie konfliktów przestrzennych na najwcześniejszym etapie.

ArchiFRAME – testowanie koncepcji architektonicznej z udziałem przyszłych użytkowników i społeczności lokalnej na interaktywnym, przeglądarkowym modelu 3D (Cloud Cities): interaktywne ankiety do badań przedprojektowych, analizy przestrzenne – ocena estetyczna i funkcjonalna wpływu inwestycji na otoczenie, prezentacje koncepcji – wirtualne spacery po realistycznie odwzorowanym obiekcie.

MikroFRAME – partycypacyjne projektowanie przestrzeni publicznej w trójwymiarze oparte na narzędziu Wysadź Ulicę: technologiczne wsparcie warsztatów w procesie konsultacji społecznych, prototypowanie aranżacji miejskiej zieleni i małej architektury, realistyczne projektowanie przestrzeni w ludzkiej skali. Więcej informacji tu: Projekt Wysadź Ulicę
Strona projektu zaktualizowana: 9 sierpnia 2018
Dedykowany: Dla miast
Status projektu: Archiwum
Rozwijany lokalnie: Poznań, Trójmiasto