Koduj dla Polski

Smart_KOM. Kraków w sieci inteligentnych miast

10 lipca 2015 | Kraków
 

Trwający dwadzieścia miesięcy (09.2013-06.2015) projekt Smart_KOM prowadzony był przez Krakowski Park Technologiczny, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Urząd Miasta w Krakowie, Uniwersytet Techniczny w Wiedniu oraz Forum Virum w Helsinkach.

Rezultatem projektu jest strategia (mapa drogowa) dla Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego (KOM) zawierająca 24 rekomendacje, które pozwolą zaplanować rozwój w oparciu o ideę inteligentnych miast (smart cities). Strategia powstała jako owoc pracy ponad 450 ekspertów z różnych sektorów (NGO, biznes, nauka, administracja) w ramach cyklu kilkunastu warsztatów diagnostycznych i eksperckich. Powstały także dwa projekty pilotażowe, pierwszy z nich to portal apps4krk.pl – katalog aplikacji adresowanych dla Krakowa i tworzonych w Krakowie, a drugi „Mikropark” dotyczący zagospodarowania terenów zielonych (zdjęcia).

Podsumowanie projektu przygotowane przez organizatorów można znaleźć tutaj [PDF].

Celem projektu było:

„Stworzenie nowoczesnego, otwartego miasta i jego przestrzeni dla ludzi i jednocześnie „miasta ludzi” – mieszkańców”. (…) Miasta, w którym nowoczesne technologie służą mieszkańcom do rozwiązywania ich problemów i stanowią istotne wsparcie dla podejmowania inteligentnych decyzji zarządczych”.

Sformułowano również Koncepcję Miasta Adaptatywnego, w którego centrum stoi mieszkaniec z jego indywidualnymi potrzebami i oczekiwaniami. Zgodnie z nią zarządzanie miastem powinno się odbywać w taki sposób aby w racjonalny sposób harmonizować czasami sprzeczne ze sobą interesy różnych osób. Wykorzystanie nowoczesnych technologii i narzędzi pozwoli zorganizować i ustrukturyzować informację w taki sposób aby była dostępna dla administracji, społeczności, przedsiębiorców i powodować oczekiwaną reakcję (zarówno doraźną jak i długofalową).

Opracowano również tzw. pętlę pentagonu, która obrazuje przepływ informacji i działań od zgłoszenia problemu do wprowadzenia trwałej zmiany społecznej. Składa się ona z pięciu elementów:

  • Zgłaszanie potrzeb przez mieszkańców.
  • Gromadzenie, strukturyzowanie i udostępnianie danych.
  • Reakcja podmiotów i systemów w czasie rzeczywistym.
  • Ewolucja reakcji i strategii działania podmiotów.
  • Reakcja i zmiana systemowa.

smartkom_pentagon

Proces projektu składał się z trzech głównych etapów:

smartkom_etapy

1. Analizy sześciu obszarów smart city – smart people (inteligentni ludzie), smart
living (inteligentne życie), smart governance (inteligentne rządzenie), smart economy (inteligentna gospodarka), smart
environment (inteligentne środowisko) oraz smart mobility (inteligentna mobilność), w kontekście potencjału regionu, analizy SWOT i interesariuszy.

2. Wizyt studyjnych poświęconych identyfikacji dobrych praktyk w miastach, które są liderami rozwiązań smart city w Europie – Wiedniu, Helsinkach, Barcelonie, Saragossie, Tallinie i Tartu.

3. Przygotowaniu finalnej strategii w cyklu 10 warsztatów z udziałem ekspertów krajowych i zagranicznych w tym prof. Rudolf Giffinger z Uniwersytetu Technicznego w Wiedniu oraz Jarmo Eskelinen z Forum Virium Helsinki.

Na potrzeby projektu koncepcja po dostosowaniu do specyfiki i uwarunkowań Krakowa i KOM została podzielona finalnie na cztery obszary tematyczne:

  • Mobilność i środowisko w KOM.
  • Partycypacja oraz jakość przestrzeni publicznej.
  • Profilaktyka zdrowia, polityka senioralna, srebrna gospodarka, bezpieczeństwo i ochrona danych.
  • Polityka zarządzania informacją w instytucjach publicznych poprzez otwarcie danych.

Przykładowe rekomendacje jakie powstały w tych obszarach to m.in.: „Aglomeracyjna Rada Mobilności”, „SMART_BUS”, „Akademia Aktywności Obywatelskiej”, „Otwarta informacja o mieście”, „Sieć Centrów Aktywności Seniorów”, „CIO i Agencja ds. informacji”, „Miejskie Centrum Kontaktu” czy „Otwarcie danych w Krakowie”.

Powołany do życia został również Kraków Living Lab (jako element European Network of Living Labs) czyli ekosystem projektowania, testowania i optymalizacji nowych produktów smart city. Pilotażowe działania obejmują m.in. wspomniany już wcześniej mikropark czy instalacje beaconów w publicznej przestrzeni miasta.

Koduj dla Polski uczestniczyło w warsztatach opowiadając o idei otwierania danych miejskich oraz pracując nad rekomendacjami, w szczególności „Miejskiego Centrum Kontaktu” i „Apps4Krk„.

smartkom_organizatorzy

Cytaty oraz grafiki pochodzą z materiałów udostępnionych uczestnikom warsztatów przez organizatorów.

Michał Szkodziński

Michał Szkodziński

Inne artykuły autora

Zobacz także

Technologia i transport w inteligentnym mieście: szanse na dalszy rozwój czy wykluczenie?

Miałam ostatnio przyjemność wziąć udział w dyskusji dotyczącej inteligentnych miast (smart cities) na jednej z konferencji transportowych w Warszawie. Zostałam poproszona w ostatniej chwili, żeby zasiąść na scenie z sześcioma mężczyznami i zdywersyfikować panel. Zawahałam się, bo miałam tylko dwa dni na przygotowanie do dyskusji. Może powinnam poczuć się też nieco urażona, że zaprasza się […]

19 grudnia 2018 | Blog, Projekty

Instrukcja instalacji oprogramowania i montażu zestawu Luftdaten

Instalacja oprogramowania Luftdaten na modemie Do komunikacji z modemem należy na swój komputer ściągnąć sterowniki, zainstalować je i wgrać oprogramowanie, dzięki któremu będziemy mogli sprawdzać pomiary naszego sensora.  Poniżej instrukcja krok po kroku, jak to zrobić. KROK 1/4. Ściągnij sterowniki. Poniżej podajemy linki do sterowników dla zakupionego modelu czujnika V2 lub V3. Wybierz link, odpowiadający […]

8 grudnia 2018 | Blog, Projekty

Wyciąg z badań odnoszących się do czujnika SDS011 – Nova Fitness, który jest stosowany w zestawie Luftdaten.

Ogólnie rzecz biorąc, badania wykazały, że tanie optyczne czujniki PM mogą być skutecznymi narzędziami do monitorowania jakości powietrza atmosferycznego. Czujniki nisko-kosztowe demonstrują swój potencjał jako tani czujnik aerozolowy, który może być stosowane na obszarach, gdzie pozyskanie drogiego oprzyrządowania do monitorowania jakości powietrza może być zbyt kosztowne, gdzie istnieje pilna potrzeba monitorowania jakości powietrza ze względu […]

Partnerzy

Fundacja ePaństwo
Orange
Miasto Gdańsk
Code for Europe
Code for All
Pokaż wszystkich