Koduj dla Polski

Smart_KOM. Kraków w sieci inteligentnych miast

10 lipca 2015 | Kraków
 

Trwający dwadzieścia miesięcy (09.2013-06.2015) projekt Smart_KOM prowadzony był przez Krakowski Park Technologiczny, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Urząd Miasta w Krakowie, Uniwersytet Techniczny w Wiedniu oraz Forum Virum w Helsinkach.

Rezultatem projektu jest strategia (mapa drogowa) dla Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego (KOM) zawierająca 24 rekomendacje, które pozwolą zaplanować rozwój w oparciu o ideę inteligentnych miast (smart cities). Strategia powstała jako owoc pracy ponad 450 ekspertów z różnych sektorów (NGO, biznes, nauka, administracja) w ramach cyklu kilkunastu warsztatów diagnostycznych i eksperckich. Powstały także dwa projekty pilotażowe, pierwszy z nich to portal apps4krk.pl – katalog aplikacji adresowanych dla Krakowa i tworzonych w Krakowie, a drugi „Mikropark” dotyczący zagospodarowania terenów zielonych (zdjęcia).

Podsumowanie projektu przygotowane przez organizatorów można znaleźć tutaj [PDF].

Celem projektu było:

„Stworzenie nowoczesnego, otwartego miasta i jego przestrzeni dla ludzi i jednocześnie „miasta ludzi” – mieszkańców”. (…) Miasta, w którym nowoczesne technologie służą mieszkańcom do rozwiązywania ich problemów i stanowią istotne wsparcie dla podejmowania inteligentnych decyzji zarządczych”.

Sformułowano również Koncepcję Miasta Adaptatywnego, w którego centrum stoi mieszkaniec z jego indywidualnymi potrzebami i oczekiwaniami. Zgodnie z nią zarządzanie miastem powinno się odbywać w taki sposób aby w racjonalny sposób harmonizować czasami sprzeczne ze sobą interesy różnych osób. Wykorzystanie nowoczesnych technologii i narzędzi pozwoli zorganizować i ustrukturyzować informację w taki sposób aby była dostępna dla administracji, społeczności, przedsiębiorców i powodować oczekiwaną reakcję (zarówno doraźną jak i długofalową).

Opracowano również tzw. pętlę pentagonu, która obrazuje przepływ informacji i działań od zgłoszenia problemu do wprowadzenia trwałej zmiany społecznej. Składa się ona z pięciu elementów:

  • Zgłaszanie potrzeb przez mieszkańców.
  • Gromadzenie, strukturyzowanie i udostępnianie danych.
  • Reakcja podmiotów i systemów w czasie rzeczywistym.
  • Ewolucja reakcji i strategii działania podmiotów.
  • Reakcja i zmiana systemowa.

smartkom_pentagon

Proces projektu składał się z trzech głównych etapów:

smartkom_etapy

1. Analizy sześciu obszarów smart city – smart people (inteligentni ludzie), smart
living (inteligentne życie), smart governance (inteligentne rządzenie), smart economy (inteligentna gospodarka), smart
environment (inteligentne środowisko) oraz smart mobility (inteligentna mobilność), w kontekście potencjału regionu, analizy SWOT i interesariuszy.

2. Wizyt studyjnych poświęconych identyfikacji dobrych praktyk w miastach, które są liderami rozwiązań smart city w Europie – Wiedniu, Helsinkach, Barcelonie, Saragossie, Tallinie i Tartu.

3. Przygotowaniu finalnej strategii w cyklu 10 warsztatów z udziałem ekspertów krajowych i zagranicznych w tym prof. Rudolf Giffinger z Uniwersytetu Technicznego w Wiedniu oraz Jarmo Eskelinen z Forum Virium Helsinki.

Na potrzeby projektu koncepcja po dostosowaniu do specyfiki i uwarunkowań Krakowa i KOM została podzielona finalnie na cztery obszary tematyczne:

  • Mobilność i środowisko w KOM.
  • Partycypacja oraz jakość przestrzeni publicznej.
  • Profilaktyka zdrowia, polityka senioralna, srebrna gospodarka, bezpieczeństwo i ochrona danych.
  • Polityka zarządzania informacją w instytucjach publicznych poprzez otwarcie danych.

Przykładowe rekomendacje jakie powstały w tych obszarach to m.in.: „Aglomeracyjna Rada Mobilności”, „SMART_BUS”, „Akademia Aktywności Obywatelskiej”, „Otwarta informacja o mieście”, „Sieć Centrów Aktywności Seniorów”, „CIO i Agencja ds. informacji”, „Miejskie Centrum Kontaktu” czy „Otwarcie danych w Krakowie”.

Powołany do życia został również Kraków Living Lab (jako element European Network of Living Labs) czyli ekosystem projektowania, testowania i optymalizacji nowych produktów smart city. Pilotażowe działania obejmują m.in. wspomniany już wcześniej mikropark czy instalacje beaconów w publicznej przestrzeni miasta.

Koduj dla Polski uczestniczyło w warsztatach opowiadając o idei otwierania danych miejskich oraz pracując nad rekomendacjami, w szczególności „Miejskiego Centrum Kontaktu” i „Apps4Krk„.

smartkom_organizatorzy

Cytaty oraz grafiki pochodzą z materiałów udostępnionych uczestnikom warsztatów przez organizatorów.

Michał Szkodziński

Michał Szkodziński

Inne artykuły autora

Zobacz także

26 czerwca 2020 | Blog

Dołącz do zespołu projektu IMPAKT

Od niedawna mamy nowy projekt w naszej bazie. Projekt Impakt! Jak sama pomysłodawczyni aplikacji – Eva, pisze na naszej stronie: 🤓 „Impakt to aplikacja dla związków zawodowych i ruchów społecznych. Służy do kontaktu z innymi członkami, organizowania się, przekonywania znajomych do zaangażowania i ochrony przed kontrolą i przemocą. 💫 Chcemy ułatwić logistykę i obniżyć próg […]

16 czerwca 2020 | Blog

Bądźmy solidarni – petycja w sprawie wydarzeń w Stanach Zjednoczonych

Podobnie jak inni aktywiści i aktywistki związani z Code for All chcemy wyrazić swoje głębokie oburzenie i zasmucenie niedawnymi morderstwami popełnionymi na George’u Floydzie, Breonna Taylorze, Ahmaudzie Arbery’ym, Collinsie Khosa, Petrusie Migglesie i niezliczonych innych osobach, które zostały zabite w wyniku brutalności policji w Stanach Zjednoczonych i na całym świecie. Przekonanie o wyższości jednej rasy […]

12 maja 2020 | Blog

Festiwal Technologii Obywatelskich dla Demokracji – online

„Prawo do miasta. Co dalej?” Do dyskusji na temat demokracji i technologii, które kształtują naszą obecną i przyszłą rzeczywistość w miastach zaprosiliśmy osoby, dzięki którym dowiemy się jak COVID-19 wpływa na to co dzieje się w środowiskach lokalnych w Polsce. 📍Jaką odpowiedź na epidemię mają aktywiści i aktywistki, a jakie nowe doświadczenia zyskały władze?📍Jak rozumieją […]

Partnerzy

Fundacja ePaństwo
Orange
Miasto Gdańsk
Code for Europe
Code for All
Pokaż wszystkich